Elevene i 5. - 7. klasse har egen elevbedrift. Elevene selger produkter som de har utviklet gjennom kurs i problemløsning og ideutvikling.  Elevene utvikler hver høst nye produkter, og et hovedmål er at de skal kunne lage hele eller deler av produktene selv. Produktene selges på elevbedriftsmesser og på ulike stand som elevene har. Produktene kan også kjøpes gjennom å kontakte skolen. I år har sde utviklet produkter med ville vekster fra naturen i nærområdet vårt. Detteetter et teorikurs sammen med Elri Tendeland Uhre, og et kokkekurs sammen med Elri Tendeland Uhre og Åshils Bårdgård Blyseth.

Bestilling av produkter kan gjøres på tlf 750 74141 eller e - post

alice.jensen@leirfjord.kommune.no

 

Fra problemstilling til ide til produkt

Elevene starter arbeidet med å finne opp produkter til produksjon i elevbedriften. De starter med å jobbe i små grupper med ulike problemstillinger som de så presenterer for hverandre. De ulike løsningene de kommer frem til diskuteres i klassen, og alle elevene kommer med tilbakemeldinger på løsningsforslagene. Etter dette jobber de videre med å utvikle løsningsforslag til de så ender opp med det produktet de ønsker å satse på. Produktene lages så i elevbedriften og klargjøres for salg.