Nysgjerrigper 2022

Dette året forsker elevene i 1. - 7. klasse på et gammelt falleferdig bygg som står ute i Storforsmyra på Kviting. Her lurer de på hvorfor det bygget står der, og hva det ble brukt til. 

Forskningsoppgaven skal innleveres til konkrransen "Årets Nysgjerrigper 2022" 👍

Se egen underside for bildeserie og forskningsrapport (denne kommer etterhvert)

Nysgjerrigper 2021

Hva vil skje hvis to grupper forsker på den samme oppgaven - vil de finne de samme svarene? dette var tittelen på forskningsoppgaven i 2021. For å finne ut av dette måtte vi ha en oppgave inne i oppgaven - og vi valgte å forske på hva som finnes av spiselige vekster i nærmiljøet vårt, og hva vi kan bruke det til. Dette ble grunnlag for både kokkekurs og nye produkter i elevbedriften 🙂 

Se egen underside for bildeserie og forskningsrapport 😎

Nysgjerrigper 2020

Dette året forsket vi på tranebestanden i Leirfjord. Hvirfor kom tranene hit, og når kom de? Oppgaven ble belønnet med sølvprisen i Årets Nysgjerrigper 2020. Elevene skrev også en forskningsartikkel som ble publisert i fagtidsskriftet "Havørna".

Forskningsrapport 2020

Vi lærer om plantefarging av garn hos Marit Langeland

I år forsker elevene på bærekraftig utvikling med fokus på hva vi kan bruke naturen til. Vi har valgt å forske spesielt på plantefarging av garn. Her forsker vi med ulike materialvalg, og er også helt tilbake til vikingetiden som en del av forskningsoppgaven. Det er i hovedsak elevene i 5. - 7. klasse som forsker på dette. Oppgaven og forskningsrapporten skal vi sende inn til Årets Nysgjerrigper 2019.  Bildeserie kommer etterhvert.

Rapport - Årets Nysgjerrigper 2018

Kom ikke til finalen, men fikk svært hederlig omtale

Avis - vedlegg til Årets Nysgjerrigper 2018

Rapport - Årets Nysgjerrigper 2017

Kom til finalen og vant 1. premie i Årets Nysgjerrigper 2017

Rapport Årets Nysgjerrigper 2016

Finalist i Årets Nysgjerrigper 2016 - og vant 2. premie

Rapport Årets Nysgjerrigper 2015

Finalist i Årets Nysgjerrigper 2015

Faktabok om kverner i bygda vår

Vedlegg til Årets Nysgjerrigper 2015

Rapport Årets Nysgjerrigper 2014

Kom i finalen og vant 3. pris i Årets Nysgjerrigper 2014

Rapport Årets Nysgjerrigper 1. - 7. klasse

Kom i finalen i Årets Nysgjerrigper 2013

Nysgjerrigper rapport 1. - 4. klasse 2012

Rapport Årets Nysgjerrigper 5. - 7. klasse 2012

Kom til finalen i Årets Nysgjerrigper i 2012, og vant spesialprisen i matematikk

Nysgjerrigper rapport 5. klasse 2011

Kom til finalen med denne oppgaven i Årets Nysgjerrigper 2011

Prosjektrapport Nysgjerrigper 2011 1. - 4. klasse

Finalist i Årets Nysgjerrigper 2011