GSPR - gården som pedagogisk ressurs

 

Alle elevene ved skolen er tilknyttet arbeidet med grønt entreprenørskap (GSPR). Vi har laget en egen plan for dette arbeidet. Denne ligger som en link på denne siden. Elevene i 5. - 7. klasse er utplassert ved to ulike gårdsbruk 10 dager i løpet av skoleåret. Her har vi partnerskapsavtaler med Nybrot gård og Øvre Dagsvik gård. Elevene i 1. - 4. klasse + de eldste barna i barnehagen har partnerskapsavtaler med Øverstuen gård og Valberg gård, der de er utplassert henholdsvis fem ganger hver i løpet av året. Det er et utrolig flott opplegg der elevene lærer mye om sammenhengen mellom teori og praksis, og hvordan de kan bruke dette i skolehverdagen.

 

Øverstuen gård

Øverstuen gård eies og drives av Ole Morten Lunde og Line Kristiansen. De driver med melkeproduksjon. I tillegg til kyr har de også hest, høns, kanin, hund og katt. Det er barna i barnehagen og elevene i 1. - 2. klasse som hr partnerskapsavtale med Øverstuen gård. Barna er med på en del av det arbeidet som gjøres på gården. De har ulike arbeidsoppgaver hver gang de er der, både av praktisk og faglig art. Elevene på skolen har etterarbeid som de jobber med i timene på skolen, og barna i barnehagen jobber med ulike opplegg knyttet til det de har vært med på ute på gården. 

 

Nybrot gård

Nybrot gård eies og drives av Grete Meisfjord Jørgensen og Alf Terje Jørgensen. På gården har de hester, høns, kanin og katt. Det er elever fra 5. - 7. klasse som har partnerskapsavtale med gården, og her deltar de i hovedsak i arbeidet med gården hester. Veilederen og hjelperen vår på gården er Hege Meisfjord, men Grete trør også til med hjelp når det trengs.

Du kan lese mer om Nybrot gård på

www.nybrotgard.com

 

Valberg gård

Valberg gård eies og drives av Ove valberg og Eirin Ånonli. På gården har de kyr, og driver med melkeproduksjon. Det er elevene i 3. - 4. klasse som har partnerskapsavtale med Valberg gård, og Ove er veilederen og hjelperen vår på gården. Elevene deltar i det daglige arbeidet som er på gården, både i fjøsen og på uteområdet. De deltar også i skoing og nyplanting av trær.

 

Dagsvik gård

Dagsvik gård eies og drives av Jan Magnus Olsen og Anita Midtgard. Gården har melkeprodukasjon. Det er elever i 5. - 7. klasse som har partnerskapsavtale med gården, og det er Jan Magnus som er veileder og hjeper ute på gården.Elevene er med og deltar i det daglige arbeidet som er på gården, samt har noe lokalhostorie om gårdsdrift i gamle dager og matproduksjon. I år blir det ekstra spennede med overgang fra gammel til nybygd modernisert fjøs.