Samarbeid hjem/oppvekstsenter

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen/skolen er svært viktig i arbeidet med barna og deres læring og utvikling. Vi jobber for å ha et nært og godt samarbeid med barnas hjem. 

 

Link til Udir (utdanningsdirektoratet)

www.udir.no

 

Link til FUG (Foreldreutvalget i grunnskolen)

www.fug.no

 

Link til FUB (Foreldreutvalget for barnehager)

www.fubhg.no

Plan for arbeidet med psykososialt miljø

Plan overgang barnehage - skole Tverlandet oppvekstsenter

Prosjektplan GSPR 2019 - 2020

Årsplan Tverlandet oppvekstsenter 2021- 2022

Elevrådet 2021 - 2022

Mål og tiltaksplan helsefremmende barnehage og skole 2021 - 2022

Råd og utvalg ved Tverlandet oppvekstsenter 2021 - 2022

Plan for samarbeid barnehage - hjem.docx Leirfjord